İktidar emekçinin temel yasalarında tartışma yaratacak değişikliklere hazırlanıyor: Esneklik yine ısıtılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2024-2028 yıllarını kapsayan yeni “Stratejik Plan”da, önümüzdeki dönemde yapılacaklarla ilgili çarpıcı ayrıntılar yer alıyor.

Buna göre işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda İş Yasası’ndaki mevcut esnek çalışma düzenlemelerinin etkinleştirilmesi gerektiği savunuldu. Kamu sektöründe de esneklik uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacağı kaydedildi.

Planda “orta vadeli program” hedeflerine yer verilerek şöyle dendi:

“Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemeleri hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirilecektir. İş Kanunu’nda sosyal taraflarla diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacaktır.”

‘TOPLU SÖZLEŞME’ SIRADA

Plana göre geçici ve/ veya uluslararası koruma statüsündekilerin, kayıtlı olduğu ilde ikamet başta olmak üzere Türkiye’de bulunma şartlarına riayet etmeleri gözetilerek işgücü temininde güçlük çekilen alanlar öncelikli olmak üzere kayıtlı çalışmaları sağlanacak. Türkiye’de milyonlarca işsiz olmasına karşın “uluslararası işgücü”ne de kapı açılacak. Hedef şöyle:

“İşgücü açığı yaşanan sektörlerde alternatif işgücü kaynaklarının oluşturulmasına yönelik politikalar geliştirmek ve nitelikli uluslararası işgücünü ülkenin beşeri sermayesinin tamamlayıcı bir unsuru haline getirmek.”

Yine plana göre Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nda da değişiklik öngörülüyor. Yasada, iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedilip edilmediğinin tespitine ilişkin ölçüt bulunmadığı kaydedildi.

Planda ayrıca 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Yasa’nın 1952 yılında yürürlüğe girdiği, sektörün yeni ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte güncel olmadığı savunuldu. Bunun yanı sıra Deniz İş Yasası da güncellenecek.

Bu hedefleri yorumlayan Türkİş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, işverenlerin hâlâ esnek çalışma istediklerini belirterek “Yeni İş Yasası hazırlıyorlar. Gizli, saklı. Ne gelecek önümüze bilmiyoruz” dedi. Irgat ayrıca işçilerin örgütlenme hakkını kullanamadığına dikkat çekti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x